اهم فعالیت های مرکز پهلوان در هفته سالمند ۱۳۹۹

در هفته سالمند ۱۳۹۹ مرکز جامع توانبخشی سالمندان پهلوان سوادکوه مانند سنوات گذشته اقدام به اجرای برنامه های مناسبتی نموده است منتهی با دقت بیشتر در رعایت نکات بهداشتی تا بتواند در دوران گسترش کرونا  تمام اقدامات بهداشتی را به خوبی رعایت کرده باشد.

شرح مختصری از فعالیت های نیمه اول سال ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۹ با دیگر سال ها تفاوت پررنگی داشته است ، همان طور که میدانید در سال ۹۹ شیوع گسترده ویروس منحوس کرونا بسیاری از فعالیت های مرکز جامع توانبخشی سالمندان سوادکوه را تحت الشعاع خود قرار داده است اما نتوانسته خللی در کلیات و نتایج امور ایجاد نماید ، […]

گزارش تصویری از پاییز مرکز

در فصل پاییز ۹۸ نیز مانند فصل ها و سال های گذشته مرکز توانبخشی سالمندان پهلوان سوادکوه اقدام به فعالیت های متعددی نموده است که تنها گوشه ای از آن به تصویر در آمده.  

گزارشی از فعالیت بهاره مرکز توانبخشی پهلوان

مرکز جامع توانبخشی سالمندان پهلوان سوادکوه در فصل بهار ۹۸ نیز به مانند سال های گذشته برنامه های مدون و اصولی برای سالمندان در نظر گرفته است که بخشی از آن را به اختصار در گزارش ذیل مشاهده می فرمائید.    

تصاویری از فعالیت مرکز در سال ۹۷

سال ۹۷ نیز به پایان رسیده و در حالی که برای شروع سالی جدید آماده می شویم از علاقه مندان دعوت می نمائیم تا با بخشی از عملکرد مرکز جامع توانبخشی سالمندان پهلوان سوادکوه در سالی که گذشت آشنا شوند.