برگزاری کلاس ها و فعالیت های آموزشی مرکز سالمندان سوادکوه

مرکز توانبخشی سالمندان پهلوان سوادکوه همواره در برنامه های خود کلاس های آموزشی و فعالیت های خانگی مانند صنایع دستی را قرار میدهد . از جمله اقدامات همیشگی که در این مرکز صورت میگیرد برگزاری کلاس های آموزش قرائت قرآن کریم ، آموزش تغذیه مناسب سالمند و فعالیت های بدنی […]