برپایی سفره ضیافت الهی

مرکز توانبخشی سالمندان پهلوان  با همکاری اداره بهزیستی شهرستان سوادکوه شمالی اقدام به برپایی سفره ضیافت الهی نمود. در این میزبانی پر برکت افطار، سالمندان این مرکز به همراه خانواده های انان و جمعی از مردم و مسئولین شهر شیرگاه حضور داشتند.  

برگزاری کلاس ها و فعالیت های آموزشی مرکز سالمندان سوادکوه

مرکز توانبخشی سالمندان پهلوان سوادکوه همواره در برنامه های خود کلاس های آموزشی و فعالیت های خانگی مانند صنایع دستی را قرار میدهد . از جمله اقدامات همیشگی که در این مرکز صورت میگیرد برگزاری کلاس های آموزش قرائت قرآن کریم ، آموزش تغذیه مناسب سالمند و فعالیت های بدنی […]