سفالگری سالمندان مرکز پهلوان

یکی از کلاس های آموزشی و تفریحی در راستای افزایش خلاقیت و دوری سالمندان از پیری ذهن ،  کلاس سفالگری و طراحی با گل می باشد. در تصاویر زیر بخشی از سفال های ساخته شده دست سالمندان این مرکز را مشاهده می کنید.

بازدید سالمندان سوادکوه از نمایش معلولین

به امید روزی که همه ی گلها سهم برابری از زندگی داشته باشند. مرکز توانبخشی سالمندان پهلوان سوادکوه با حضور سالمندان خود در ویژه برنامه روز جهانی معلولین این روز با مهر و محبت را به نوبه خود گرامی می دارد.  

چند نکته ی پیش پا افتاده که شاید به آنها توجهی نشود

پیری تا حالا شده به فکر پیری خودت بیفتی و ناگهان به خود بلرزی از سختی و ناتوانی آن روزها! تاحالا شده در دنیای خیال و رویا ، اکسیر جوانی را از دست جادوگری پیر بگیری و سربکشی و سرمست شوی که من دیگر پیر نخواهم شد!!