اردوی بهاره ی سالمندان به بقعه ی شیخ طبرسی قائمشهر

شروع سال جدید و گرم شدن هوا یکی از بهترین و مناسب ترین زمان گردش و اردو های سالمندان در هوای پاک و تمیز بهاری به شمار می آید. از این رو مرکز توانبخشی سالمندان پهلوان سوادکوه بر اساس وظیفه ی ذاتی خود و در راستای خدمات رسانی هرچه بهتر […]