گزارش تصویری از برنامه های مرکز در هفته ی سالمند

مرکز جامع توانبخشی سالمندان سوادکوه همه ساله به مناسبت هفته ی سالمند و همچنین روز جهانی سالمند برنامه های فراوان و متنوعی را در دستور کار خود قرار می دهد که از این رو در مهر ماه ۹۳ بر اساس سر فصل های خود و طبق برنامه ریزی قبلی فعالیت […]