احترام به سالمند

اگر می خواهید موفق بشوید با سه کهنسال مشورت کنید. )ضرب المثل چینی (       اوقات فراغت اما از نوع سالمندی تابستان که از راه می‌رسد همه به فکر اوقات فراغت می‌افتند و اول از همه اوقات فراغت بچه‌ها، جوانان و نوجوانان را به ذهن می‌آورند، اما معمولا […]

امام سجاد علیه السلام:  ” حق سال خورده این است که حرمت پیری اش را نگه داشته و در کارها او را مقدّم بداری، در اختلافات، (خصمانه) با او رو به رو نشوی، در راه رفتن، بر او سبقت نگیری و پیشاپیش او راه نروی، نادانش نشماری و اگر رفتار […]

اسلام و سالمندان

               اسلام و سا لمند سالخوردگان در اسلام از مقام اجتماعی فوق العاده ای برخوردارند بخصوص از آن جهت که حاملان دانش، تجربه، معلومات، عقل و اندیشه به حساب می آیند. حمایت از پیران و ریش سفیدان از توصیه های پیامبر اسلام است که می فرمایند: “هر گاه بزرگ […]